Till hösten 2019 startar Gutegymnasiet en ny profil till Teknikprogrammet. I samarbete med BRS Networks kommer vi att utbilda certifierade fiber- och nätverkstekniker.

– Det här är ett steg i vår strategi att jobba ännu tajtare med näringslivet, säger rektor Therese Ljungman.

Får praktisera i ”skarpa lägen”
Profilen läggs som en utökad del till Teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik. Ämnen som bland annat kommunikationsnät och kommunikationsinstallation kommer att hållas av BRS Networks egna utbildare och lektionerna kommer dels att bestå av praktiska labbar med hårdvara och simuleringar, och dels kommer eleverna få jobba i skarpa lägen och följa med ut på till exempel fiberanslutningsjobb.

– Det blir ofta roligare för elever när de får jobba så verklighetsnära som möjligt. En fördel med praktiken är att eleven snabbt får svar på frågor av en kunnig branschman och den erfarenhet som de bär med sig, säger Therese Ljungman.

Det gör även att eleven får värdefulla kontakter i näringslivet. I utbildningen ges eleven chansen att ta en grundläggande certifiering till nätverkstekniker och man blir direkt anställningsbar efter fullgjord utbildning.

Finns jobb både inom och utom Sverige
På Gotland och i Sverige har BRS Networks varit ett av de ledande företagen som byggt ut fibernäten. Inom just fiberoptiken finns det jobb i landet framöver – dels inom drift och underhåll men även förtätningsjobb. Den riktigt stora marknaden ligger dock i Europa, och i synnerhet i Tyskland där BRS Networks har jobbat under flera år.

– Om man jämför med Sverige som ligger på ca 83 procent i fiberutbyggnad så ligger Tyskland på cirka 3 procent. Där finns en otrolig potential och där har vi redan 20 man igång som fibertekniker, säger Jonas Lindberg som är kundansvarig säljare på BRS Networks.

Andra länder där fibernätet byggs ut är Storbritannien och Danmark. Men även Italien är land som bygger så det knakar.

Hur ser marknaden ut för nätverkstekniker?

– Duktiga nätverkstekniker är en bristvara, blir man duktig på sin nisch finns det alltid jobb inom nätverkssegmentet oavsett om det är Sverige eller utomlands, menar Jonas.

Vill skapa jobb för öborna
BRS, som blev årets företag på Gotland år 2016, har under flera år själva utbildat gotlänningar som idag jobbar både inom företaget och i andra företag – i Sverige och utomlands. Nu går de istället ihop och samarbetar med Gutegymnasiet om utbildningen.

– Det här gotlandstänket, att skapa jobb och utbildning för öborna, finns väl förankrat i företaget och vi har alltid haft en nära dialog med Gutegymnasiet som ju också är pigga på att jobba mot näringslivet. Så de känns som en naturlig part i detta, säger Jonas och tillägger:
– Och jag vet att vår kursledare är riktigt inspirerad att få sätta igång, säger Jonas Lindberg.

Kom på informationsmöte i mars
Profilen startar i höst och kommer att vara sökbar i omvalsperioden redan i år – från den 23 april till den 13 maj (länk).

– Är du intresserad så ska du komma på vårt informationsmöte som hålls på Gutegymnasiet (Broväg 25) den 14 mars, kl. 18.00. Då kommer även representanter från BRS Networks att finnas på plats för att berätta mer om satsningen, framtiden och svara på frågor, säger studie- och yrkesvägledare Jesper Hedlund.

Vill du redan nu veta mer om programmet kan du ringa Jesper Hedlund på 0768-852509.

INFO-MÖTE I MARS

Datum: Den 14 mars håller vi informationsmöte angående vår nya profil.
Plats: Broväg 25, Gutegymnasiet.
Tid: Klockan 18.00.
Medverkande: Rektor, Studie- & yrkesvägledare och representanter från BRS Networks.

Vill du redan nu veta mer om programmet kan du ringa Jesper Hedlund på 0768-852509.